Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Som investor på vores kunders vegne ønsker vi at tage samfundsansvar og skabe et godt afkast på et ansvarligt grundlag.

PenSam’s retningslinjer for ansvarlige investeringer er grundlaget for, hvilke selskaber vi investerer i. Retningslinjerne er dannet på baggrund af en række internationale konventioner, herunder FN’s Global Compact. Kort fortalt ser vi på, om selskaberne: 

  • Respekterer basale menneskerettigheder
  • Overholder principperne i en række internationale konventioner om miljø og arbejdsforhold
  • Medvirker til alvorlige krænkelser af individers rettigheder i krig eller konfliktsituationer


Derudover har PenSam en forventning om, at selskaber og samarbejdspartnere ikke planlægger investeringer med henblik på aggressiv skatteplanlægning. Ligeledes forventes det, at vores samarbejdspartnere ikke foretager handlinger, der bevidst strider imod OECD's BEPS-anbefalinger om skat.

 

Ansvarlige investeringer

Se også

Aktivt ejerskab og dialog

Aktivt ejerskab er en integreret del af PenSam's arbejde som en ansvarlig investor, fordi virksomheder har behov for ejere, der tager aktiv del i en konstruktiv dialog.

Skattepolitik

PenSam har et særligt fokus på skat i arbejdet med investeringer.

Samarbejdspartnere

For at styrke PenSam's arbejde med ansvarlige investeringer, har vi en række af eksterne samarbejdspartnere og netværk.