PenSam Logo

Aktivt ejerskab og dialog

Aktivt ejerskab er en integreret del af PenSam's arbejde som en ansvarlig investor, da det at være en stor investor forpligter, og fordi virksomheder har behov for ejere, der tager aktiv del i en konstruktiv dialog.

Vi screener vores investeringer

PenSam’s aktieinvesteringer og kreditobligationer bliver hvert kvartal screenet for brud på vores retningslinjer for ansvarlige investeringer og internationale konventioner. 

PenSam har indgået et samarbejdet omkring screening af vores investeringer med screenings- og engagementselskabet Sustainalytics, der screener og er i dialog med selskaber om efterlevelse af de internationale konventioner, der er omfattet af FN’s Global Compacts 10 principper om respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø samt anti-korruption.

Screeningen af PenSam’s aktie- og kreditinvesteringer sker på baggrund af PenSam’s retningslinjer for ansvarlige investeringer.

PenSam’s retningslinjer for ansvarlige investeringer

Vi går i dialog med selskaber

I PenSam ønsker vi at påvirke de selskaber, som vi investerer i, til at arbejde i en mere ansvarlig retning. Derfor går vi i dialog med selskaber, når der opstår kritiske sager, fremfor at sælge som det første.

Når vi gennem vores screening fra Sustainalytics eller anden omtale bliver gjort opmærksom på, at et selskab ikke lever op til PenSam’s retningslinjer for ansvarlige investeringer, vil vi igangsætte en undersøgelse af sagen og går på den baggrund i dialog med selskabet.

For at få større gennemslagskraft i vores dialog, har vi indgået et samarbejde om dialog og engagement med Sustainalytics, der på vegne af PenSam og andre globale investorer står for dialogen og arbejdet for at få selskaberne til at ændre praksis og tage hånd om de kritiske sager.

Se selskaber på PenSam's observationsliste

Global Standards Engagement 2021

Annual Engagement Report 2021

Taxation Annual Summary 2021

Child Labour in Cocoa Annual Summary 2021

PenSam vurderer i samarbejde med Sustainalytics, om der sker en positiv udvikling i selskabet. Hvis dialogen ikke medfører ændringer, så kan det i sidste ende medføre, at selskabet ekskluderes. 

Se selskaber på eksklusionslisten

Vi stemmer på generalforsamlinger

PenSam stemmer på alle generalforsamlinger i selskaber, hvor PenSam er aktionær. PenSam har et samarbejde med ISS, der som vores eksterne rådgiver stemmer på generalforsamlinger i børsnoterede selskaber på PenSam’s vegne. 

PenSam har en online portal, som viser vores stemmeafgivelser på generalforsamlinger i børsnoterede selskaber. 

Rapportering og politik for aktivt ejerskab

 

Rapportering på PenSam's arbejde med aktivt ejerskab 2021

 

Læs politik for aktivt ejerskab

 

Redegørelse om anbefalingerne for god selskabsledelse vedr. aktivt ejerskab 2021

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Som investor på vores kunders vegne ønsker vi at tage samfundsansvar og bidrage til at skabe et godt afkast på et ansvarligt grundlag.

Skattepolitik

PenSam har et særligt fokus på skat i arbejdet med investeringer.

Samarbejdspartnere

For at styrke PenSam's arbejde med ansvarlige investeringer, har vi en række af eksterne samarbejdspartnere og netværk.