PenSam Logo

Afkast

I PenSam arbejder vi på at skabe et godt afkast, der kan være med til at sikre vores kunder en tryg alderdom. Se oversigt over afkast i de forskellige pensionsordninger.

Afkastet er opgjort efter effekten af valutaafdækning (dvs. effekten af valutaafdækningen er tilbageført til aktivklasserne og fremgår derfor ikke separat). SHJ : sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter, POR: portører, TRAM: trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Forrentning af din pension

I PenSam er alle pensionsordninger såkaldte gennemsnitsrente-produkter. Det betyder, at du ikke kan sætte lighedstegn mellem årets investeringsafkast og udviklingen i størrelsen af din pension, som du kan i en markedsrente-pension.

De enkelte års investeringsafkast bliver jævnet ud, så du får en jævn forrentning af din pension - uafhængigt af udsvingene på de finansielle markeder. 

Udover investeringsafkastet vokser din pension også, når du får tilskrevet risiko- og omkostningsbonus. Du kan se kontorente for din pensionsordning her.

Se også

Ansvarlige investeringer

I PenSam skal vi skabe gode afkast for vores pensionskunder – og det skal ske på et ansvarligt grundlag.

Strategi for investering

I PenSam arbejder vi for at sikre en god pension til 430.000 pensionskunder, som vi investerer på vegne af. Pensionskunderne har samlede investeringsaktiver på i alt ca. 155 mia. kroner.

Aktiver

PenSam har en investeringsportefølje der er fordelt på mange typer af investeringer i forhold til aktivklasser, sektorer og geografisk spredning.