Bestyrelsen

Oversigt over bestyrelserne i PenSams selskaber

PenSam Liv

Folketingsmedlem. Valgt af generalforsamlingen efter nominering fra Danske Regioner

Jacob Jensen (formand)

Borgmester. Valgt af generalforsamlingen efter nominering fra KL

Thomas Adelskov (næstformand)

Forbundsformand. Valgt af generalforsamlingen efter nominering fra FOA

Mona Striib (næstformand)

Partner. Valgt af generalforsamlingen. Medlem af revisionsudvalget og uafh. ekspert

Cato Baldvinsson

Revisor. Valgt af generalforsamlingen. Formand for revisionsudvalget og uafh. ekspert

Inge Beicher

Managementkonsulent. Valgt af generalforsamlingen. Medlem af revisionsudvalget og uafh. ekspert

Jes Damsted

Næstformand. Valgt af generalforsamlingen efter nominering fra FOA

Thomas Enghausen

Fællestillidsrepræsentant. Valgt af repræsentantskabet

Tine Thordén

Pensionskassen PenSam

Folketingsmedlem. Udpeget af Danske Regioner

Jacob Jensen (formand)

Sektorformand. Udpeget af FOA - Fag og Arbejde

Reiner Burgwald (næstformand)

Partner. Valgt af generalforsamlingen. Medlem af revisionsudvalget og uafh. ekspert

Cato Baldvinsson

Revisor. Valgt af generalforsamlingen. Formand for revisionsudvalget og uafh. ekspert

Inge Beicher

Fhv. afdelingsformand. Valgt af generalforsamlingen

Palle Nielsen

PenSam Holding

Sektorformand. Valgt af generalforsamlingen efter nominering fra FOA

Torben K. Hollmann (formand)

Fhv. faglig sekretær. Valgt af generalforsamlingen efter nominering fra Pensionskassen PenSam

Ebbe Dalsgaard (næstformand)

Storkundeansvarlig. Valgt af medarbejdere i PenSam Holding koncernen

Robin Kahr

Fhv. sektorsekretær. Valgt af generalforsamlingen efter nominering fra Pensionskassen PenSam

Erik Fischer Mikkelsen

Sektorformand. Valgt af generalforsamlingen efter nominering fra FOA

Pia Heidi Nielsen

Økonomisk konsulent. Valgt af medarbejdere i PenSam Holding koncernen

Jan Reinmark

Juridisk konsulent. Valgt af medarbejdere i PenSam Holding koncernen

Birthe Ullbæk

PenSam Bank

Forbundsformand. Valgt af generalforsamlingen

Mona Striib (formand)

Forbundssekretær. Valgt af generalforsamlingen

Helena Mikkelsen (næstformand)

Revisor. Valgt af generalforsamlingen

Inge Beicher

Managing Partner. Valgt af generalforsamlingen

Ole Bjarrum

Business Catalyst. Valgt af generalforsamlingen

Pernille Thorslund

PenSam Forsikring

Forbundsformand. Valgt af generalforsamlingen

Mona Striib (formand)

Forbundssekretær. Valgt af generalforsamlingen

Helena Mikkelsen (næstformand)

Revisor. Valgt af generalforsamlingen

Inge Beicher

Managing Partner. Valgt af generalforsamlingen

Ole Bjarrum

Business Catalyst. Valgt af generalforsamlingen

Pernille Thorslund

PenSam A/S

Adm. direktør. Valgt af generalforsamlingen

Torsten Fels (formand)

Adm. direktør. Valgt af generalforsamlingen

Morten Stokholm Christiansen

Finansdirektør. Valgt af generalforsamlingen

Peter Østergaard

Økonomisk konsulent. Valgt af medarbejdere i PenSam A/S

Jan Reinmark

Juridisk konsulent. Valgt af medarbejdere i PenSam A/S

Birthe Ullbæk

PenSam’s bestyrelser har løbende fokus på god selskabsledelse, på baggrund af både Finans Danmarks ledelseskodeks og anbefalingerne for god selskabsledelse.