Efter udbytteskat-sag: PenSam sender klar besked til banker og advokater

29-11-2018

I oktober afslørerede danske og internationale medier, hvordan banker, advokathuse og andre finansielle institutioner har været indblandet i svindel med udbytteskat.

I PenSam har vi en klar forventning om, at vores samarbejdspartnere ikke medvirker til den slags. Derfor har PenSam sendt et brev direkte stilet til topdirektører i 20 af vores største internationale og danske samarbejdspartnere.

Vi bringer brevet i fuld længe her:

Kære direktør

De seneste ugers afsløringer af bankers, rådgiveres og andre institutioners involve-ring i svindel med udbytteskat i en række europæiske lande, den såkaldte Cum-Ex files-sag, har rystet den finansielle branche. Som ansvarlig for en stor del af de dan-ske pensionsopsparere, vil jeg gerne benytte lejligheden til at understrege, hvor vigtig ansvarlig forretningsførelse er for PenSam.

Det, vi har set beskrevet i medierne, er udtryk for en kultur og forretningsmoral i brede dele af den internationale finansielle sektor, som vi i PenSam tager dyb afstand fra. Det tyder på en virksomhedskultur, som langt fra har været sund, og sagen er desværre med til at sætte et dårligt lys på hele den finansielle branche.

Som adm. direktør for 400.000 pensionskunder, der primært arbejder i den danske skattefinansierede velfærdssektor, har jeg ansvaret for, at de kunder, kan se sig selv i øjnene, når de går på pension og vide, at deres pensionsopsparing er vokset på et ansvarligt grundlag. Samtidig er et solidt skattesystem grundlaget for, at de har et arbejde i velfærdssektoren.

Derfor hviler vores investeringer på en ansvarlig investeringstilgang med udgangs-punkt i anstændighed. Det betyder, at vi eksempelvis har en skattepolitik for at sikre, at vores investeringer ikke er med til at støtte aggressiv skatteplanlægning eller deci-deret skattesvindel. Samtidig har vi også en forventning om, at vores samarbejds-partnere heller ikke gør det.

Når det gælder kritisable sager som Cum Ex-files er spørgsmålet fra kunder, ngo’er og medier ofte: hvorfor sælger I ikke aktierne eller stopper samarbejdet? I denne sag er der ingen lette løsninger. Problemet har et så stort omfang i brede dele af den finansielle branche, at det ikke blot kan løses ved frasalg af enkelte aktier eller ophør af enkelte samarbejder. I PenSam kommer vi derfor til at fokusere endnu mere på ansvarlighed og screening af vores investeringer og samarbejdspartnere. 

I PenSam har vi en gensidig respekt og forståelse for vores samarbejdspartnere, og derfor håber jeg med dette brev, at vi sammen som investorer og samarbejdspartne-re tager ansvar for at gå forrest, når det gælder sund virksomhedskultur i den finan-sielle branche. Vi skal alle levere resultater, men det skal ske på et ordentligt og an-svarligt grundlag. 

Med ønsket om et fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Torsten Fels
Adm. direktør, PenSam

Redigeret af