Ordinær generalforsamling i Pensionskassen PenSam

08-03-2019

Pensionskassen PenSam (CVR-nr. 24 25 55 49) afholder i henhold til vedtægternes § 5 ordinær generalforsamling

Mandag den 25.03.2019 kl. 10.00-13.00
på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Dagsordenen er følgende:


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisions-     påtegning og ledelsesbe¬retning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten, herunder anvendelse af overskud eller dæk¬ning af underskud.
4.    Orientering om arbejdet med fusion
5.    Bestyrelsen stiller forslag om udskydelse af næste valg af delegerede med et år til 2020 med tiltræden 2021.  Da der er tale om fravigelse af vedtægterne, træffes beslutningen med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 
6.    Ændring af Lønpolitik for Pensionskassen PenSam.
7.    Eventuelle forslag fra bestyrelse eller pensionskassens medlemmer

 

 

Redigeret af Inge Schack