Årsregnskab: Godt resultat for 2017

02-03-2018

​En effektiv drevet forretning og en robust investeringsstrategi har betydet lavere omkostninger og et godt afkast for PenSam’s kunder i 2017

Når det gælder afkast og omkostninger, har 2017 været et tilfredsstillende år for PenSam’s kunder.

Langt hovedparten af PenSam’s kunder er i pensionskonceptet Fleksion, hvor der er opnået et afkast på 9,1 procent. Det er et resultat af en fokuseret investeringsstrategi, hvor risikokapaciteten er brugt på en vifte af aktiver, der har givet gode afkast, herunder særligt noterede og unoterede aktier samt ejendomme.

”Vores kunder har i 2017 fået et godt afkast, ligesom det har været tilfældet i de foregående år,” siger adm. direktør Torsten Fels.

Samtidig er den gennemsnitlige omkostning per kunde reduceret til 454 kroner i 2017 mod 499 kroner året før. Siden 2013 er omkostningerne per forsikret faldet med 25 procent.

”Vi har fastholdt et tydeligt fokus på en rationel og helhedsorienteret indretning af forretningen, hvorfor vi kan drive den mere effektivt og billigt,” siger Torsten Fels.

PenSam’s 400.000 kunder har en samlet pensionsformue på 140 mia. kroner, svarende til en vækst på knap 30 procent de seneste fem år.

Læs mere om årets resultater

Redigeret af Pressekontakt Kristine Jensen