PenSam's historie

PenSam blev stiftet i 1986 som et administrationssamarbejde mellem fire eksisterende pensionskasser. PenSam Holding og PenSam Liv blev i 1990 stiftet for, at vi kunne tilbyde kunderne mere fleksible pensionsordninger.
 

PenSam blev også bank og forsikring

Senere oprettede vi også PenSam Bank og PenSam Forsikring for at levere attraktive bank- og forsikringsprodukter som supplement til pensionsordningerne. 

 

Pensionskassen PenSam

PenSam A/S administrerer Pensionskassen PenSam. 
 

Milepæle i vores historie

2015
PenSam Liv spaltes. Administrationen udskilles til PenSam A/S, der skal levere drifts-, udviklings- og konsulentydelser til alle selskaber i PenSam gruppen.
 
2013
Pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter, Pensionskassen for portører og Pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. fusioneres til Pensionskassen PenSam
 
2012
PMF Pension fusioneres med PenSam Liv
 
2011
PenSam Forsikring lancerer skadesprodukter
 
2010
Pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab og Pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. fusionerer til Pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.
 
2006
PenSam Liv køber PMF Pension som datterselskab; PenSam Liv forestår al administration
 
2005
FOA og PMF fusionerer til FOA – Fag og Arbejde. Forbundet ønsker, at alle medlemmers pension samles i PenSam
 
1999
Unisexloven træder i kraft. Forbrugergrupperne arbejder med fremtidens pensionsmodel = Fleksion
 
1996
Pensionsordningen for ledere oprettes i PenSam Liv
 
1994
PenSam Bank udbyder privatkundeprodukter
 
1993
PenSam Skade oprettes med det formål at tegne supplerende produkter til arbejdsmarkedspensionsordningerne samt personskadeprodukt til FOA medlemmer
 
1992
DKA og HAF fusionerer til FOA - Forbundet af Offentligt Ansatte
 
1990
PenSam Holding og PenSam Liv stiftes og Pensionsordningen af 01.04.90 etableres som den første i PenSam Liv. Efter aftale mellem FOA og HAF kommer alle, der ikke har en pensionsordning, i denne ordning
 
Medlemmerne af de fire pensionskasser går over til fire tilsvarende pensionsordninger i PenSam Liv. PenSam Bank stiftes for at yde supplerende produkter til arbejdsmarkedspensionsordningerne (kapitalpensionsopsparing)
 
1988
Overinvaliditet konstateres og der udarbejdes i samarbejde med Finanstilsynet en opsparingsplan, hvor al overskud skal sikre at de dækker forpligtelserne
 
1986
PenSam dannes som et administrationssamarbejde mellem de fire FOA-pensionskasser. PenSam flytter ind på Jørgen Knudsens Vej i Farum
 
1985
Udskillelse fra PKA
 
1977
Pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. stiftes
 
1976
Pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab stiftes
 
1968
Pensionskassen for portører stiftes
 
1966
Pensionskassen for sygehjælpere stiftes som den første indenfor LO familien.

​