PenSam Logo

Ny lov om for­sik­ring i for­bin­del­se med terror

Den 1. juli 2019 trådte en ny lov om forsikring i forbindelse med terror i kraft. Loven betyder i korte træk, at nogle typer skader efter terror, ikke længere er dækket af din forsikring i PenSam Forsikring. Skaderne bliver fremover dækket af staten og erstatningen bliver udbetalt af staten.

Her er hovedpunkterne i den nye lov og hvad den betyder for dig:

  • Loven omfatter skader på bygninger, løsøre, jordområder og motorkøretøjer, som bliver beskadiget, forurenet eller uanvendelige på grund af terror, og hvor terroristerne har brugt Nukleare, Biologiske, Kemiske eller Radiologiske våben, de såkaldte NBCR-terrorskader.
  • Fremover hæfter staten for skader, som skyldes NBCR-terror. Før har skader af den type været forsikret via de almindelige forsikringer for bygninger, løsøre og motorkøretøjer.
  • Dækning i den nye statslige ordning ligger meget tæt på den dækning, du har haft med dine forsikringer hos os. Der er dog i den nye statslige ordning enkelte situationer, hvor du er lidt dårligere dækket, end du har været hos os.
  • Det er en statslig myndighed, Terrorforsikringsrådet, som beslutter, om der er sket en terrorbegivenhed, der er omfattet af loven og om der derfor kan blive udbetalt erstatning.
Se de vigtigste forskelle mellem den statslige ordning og dækningerne, du havde hos os

Den nye lov fungerer altså lidt på samme måde, som når vi har oplevet stormflod i Danmark. Her er det også Stormflodsrådet, der afgør, om der har være stormflod, hvilke områder, der har være udsat, og det er staten der udbetaler erstatning.

Afgift på 5 %

Hvis der sker terror, hvor staten udbetaler erstatning, betyder loven, at der efterfølgende kommer en lovpligtig afgift til staten på 5%. Afgiften vil i PenSam Forsikring komme på disse forsikringer:

  • Bil
  • Hus
  • Fritidshus
  • Indbo
  • Motorcykel
  • Påhængsvogn

 

Læs mere om Terrorforsikringsrådet