PenSam Logo

Hold Fast Privatansat

​Hold Fast Privatansat er en forsikring, som er relevant for dine medarbejdere, hvis de får en arbejdsrelateret sygdom og har brug for behandling. Den forebygger langvarige sygemeldinger blandt dine medarbejdere og kan dermed reducere sygefraværet.

Socialrådgiveren er der hele vejen

Når dine medarbejdere vil bruge Hold Fast Privatansat, ringer de til PenSam's socialrådgivere. Her får de tildelt deres egen socialrådgiver fra PenSam's erfarne rådgiverkorps.

Socialrådgiveren følger dine medarbejdere hele vejen, så de kan komme hurtigst muligt tilbage i job. Rådgiveren hjælper også med at kontakte læge, kommunen eller andre vigtige personer, hvis nødvendigt.

Rådgiveren kan eventuelt også supplere med at tildele dine medarbejdere behandling. Det kan for eksempel være fysioterapeut, massage eller psykologisk krisehjælp.

Hvem er omfattet af Hold Fast Privatansat?

Hvis din virksomhed er omfattet af en overenskomst mellem FOA og DI/SBA sker indbetaling til Hold Fast Privatansat helt automatisk.

Hvis dine medarbejdere arbejder under FOAs Kost og Servicesektor eller pensionsordningen for Ledere, så er Hold Fast gruppeforsikring også en del af pensionsordningen.

Information til dine medarbejdere

Når dine medarbejdere vil bruge Hold Fast Privatansat kan de ringe til PenSam's socialrådgivere på 44 39 33 41 eller sende en mail på sundhed@pensam.dk

Hvis der opstår akut krise - fx i weekenden, kan dine medarbejdere kontakt Dansk Krisekorps direkte på telefon 70 22 76 10.

Du kan downloade faktaark om Hold Fast Privatansat her

Forsikringsbetingelser

Se også

Fordele ved PenSam

Med en pensionsordning i PenSam kan du tilbyde dine medarbejdere en god pension med gode forsikringsdækninger,

Sådan gør du

På denne side kan du finde information om, hvordan du indbetaler til pension i PenSam - det er nemt, enkelt og ligetil.

Kontakt os

Har du spørgsmål til indbetaling af pension eller om PenSam generelt, så kontakt os