Selskaber i PenSam

Alle seks selskaber i PenSam har hjemsted i Farum: Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum

 

PenSam Liv

PenSam Liv forsikringsaktieselskab er en del af PenSam koncernen og er 100% ejet af PenSam Holding A/S. PenSam Liv forsikringsaktieselskab udbyder arbejdsmarkedspensionsordninger til FOA's faggrupper. PenSam Liv forsikringsaktieselskab ejer PenSam Bank og PenSam Forsikring A/S med henblik på at kunne tilbyde bank- og forsikringsprodukter til selskabets pensionskunder og deres familier.

CVR-nr: 14 63 89 03

Selskabsvedtægter

Pensionskassen PenSam

Pensionskassen PenSam er en del af PenSam gruppen som sammen med FOA ejer PenSam Holding A/S. Pensionskassen PenSam er en afviklingskasse og optager ikke længere medlemmer.

CVR-nr: 24 25 55 49

Selskabsvedtægter

PenSam Holding

PenSam Holding A/S er et finansielt moderselskab, der ejer PenSam Liv forsikringsaktieselskab og PenSam A/S. PenSam Holding A/S er stiftet og ejet af FOA sammen med Pensionskassen PenSam.

CVR-nr: 12 62 95 32

Selskabsvedtægter

PenSam Bank

PenSam Bank A/S er en del af PenSam koncernen og er 100 % ejet af PenSam Liv forsikringsaktieselskab. PenSam Bank A/S er en privatkundebank, der tilbyder produkter og rådgivning til kunder i PenSam og deres familie.

CVR-nr: 13 88 46 76

Selskabsvedtægter

PenSam Forsikring

PenSam Forsikring A/S er den del af PenSam koncernen og er 100% ejet af PenSam Liv forsikringsaktieselskab. Selskabet tilbyder syge-, ulykkes- og skadesforsikringer for kunder i PenSam og deres familie.

CVR-nr: 17 11 81 88

Selskabsvedtægter

PenSam A/S

PenSam A/S er den del af PenSam koncernen og er 100% ejet af PenSam Holding A/S. PenSam A/S leverer drifts-, udviklings- og konsulentydelser til alle selskaber i PenSam-gruppen.

CVR-nr: 36 96 44 80

Selskabsvedtægter