Medlemsdemokrati

Medlemmer i PenSam's forbrugergrupper spiller en central rolle i udviklingen af PenSam. Som kunde har du mulighed for at blive valgt til en af forbrugergrupperne, når der i efteråret 2019 er valg i PenSam.

Medlemmer i forbrugergrupperne bliver inddraget og har indflydelse på, hvordan PenSam udvikler sig. Det er både i forhold til pension og de dækninger der følger med og i forhold til hvordan medlemsdemokratiet i PenSam bliver styrket.

Det er vigtigt, at pensionsordningen udvikler sig og løbende bliver tilpasset kundernes behov. Derfor spiller medlemmerne i forbrugergrupperne en central rolle i PenSam's arbejde, fordi de bringer vigtig viden fra deres og kollegaernes hverdag og arbejdsliv ind i PenSam.

Hvert fjerde år kan alle kunder stille op til valget til forbrugergrupperne. Fra 3.-24. september kan du stille op til kandidat til valg i PenSam.

Om forbrugergrupper i PenSam: