Ændringer til negativ rente gældende pr. den 1. juli 2021

Har du penge stående på konti i PenSam Bank, kan det betyde, at du skal betale negative renter.

Det kan virke ulogisk at betale for at have penge stående i banken. Men det er konsekvensen af et marked, hvor renteniveauet er meget lavt.

For PenSam Bank betyder det, at vi som en ansvarlig bank vælger at justere vores nuværende grænse for, hvornår du skal betale negativ rente af indestående på konti fra 750.000 kr. til 100.000 kr. Samtidig justerer vi den negative rente fra -0,60% til -0,50%.

Fra den 1. juli 2021 skal du som kunde, således betale -0,50% i rente for den del af dit samlede indestående, som overstiger 100.000 kr.  

Indestående på enkelte konti er friholdt for negativ rente. Det gælder blandt andet for børn under 18 år. 

Er du interesseret i at vide mere om, hvad ændringerne kan få af betydning for dig, så kan du måske finde svaret nedenfor. 

Spørgsmål og svar

Se eksempel på, hvordan vi beregner negativ rente

Kunde med NemKonto i PenSam Bank 
 
Indestående på egne konti
90.000 kr. 
Indestående på fælleskonto (ejer)
40.000 kr.
50% af 40.000 kr. på fælleskonto
20.000 kr.
 
 
Samlet indestående
110.000 kr.
Indestående over beløbsgrænsen
10.000 kr.
Negativ rente pr. år
50 kr. 
 
 

 

 

 


Har du andre spørgsmål til indlån

Ring på 44 39 39 44 eller bliv ringet op

Bliv ringet op