Aldersopsparing

Aldersopsparing er en opsparingsform, hvor du kan spare op til din alderdom – og få hele opsparingen udbetalt som en engangssum. Der skal ikke betales afgift til staten ved opgørelsen af Aldersopsparingen, men derimod er der så heller ikke mulighed for skattefradrag for indbetalingerne.

Fordele

 • Udbetaling som en engangssum – og uden afgift til staten. Jo større saldoen bliver – jo bedre forrentning
 • Opsparing uden risiko
 • Mulighed for indbetaling op til 5.200 kr. (2019) eller 48.000 kr. (2019) hvis der er mindre end 5 år til din pensionsalder
 • Mulighed for at vælge enten kontantforrentning uden risiko eller forrentning via Puljepension, hvor dit afkast forrentes med baggrund i udviklingen af værdipapirmarkederne

Priser og vilkår

​Vi giver dig en højere rente i takt med, at din opsparing stiger. Det kalder vi knækrente. Knækrenten udvikler sig således og bliver tilskrevet årligt. 

​Saldo

​Rentesats
(variabel rente)

0-25.000 kr.​ ​0,15 %
25.001-100.000 kr.​ ​0,15 %
​100.001-400.000 kr. ​0,25 %
400.001 kr. og mere​ ​0,75 %

 

For mere information omkring vilkår og forrentning for PenSam Bank – Lokal Puljepension – læs mere her.

Vilkår

For at oprette en Aldersopsparing i PenSam Bank skal du eller én i din familie være enten:

 • kunde i PenSam
 • medlem af FOA

Gebyrer

Du betaler ikke gebyr til PenSam Bank ved overførsel af konti fra andre pengeinstitutter til din Aldersopsparing.

Få en Aldersopsparing

​Når du ønsker at oprette en Aldersopsparing i PenSam Bank, skal du følge disse tre trin:

 1. Ring til en kunderådgiver i PenSam Bank på 44 39 39 44 - vi sidder klar alle hverdage mellem kl. 8.30 og 16.00
 2. Sammen finder vi ud at lige netop dit behov og aftaler, hvilke papirer du skal sende til os
 3. Send papirerne til:
  PenSam Bank
  Jørgen Knudsens Vej 2
  3520 Farum
  eller som e-mail til: bank@pensam.dk

Fakta

Formål med en Aldersopsparing

 • En Aldersopsparing i PenSam Bank kan alene oprettes af privatkunder
 • Der vil ikke være krav til hvor mange Aldersopsparinger du ønsker at oprette, dog vil det kunne betale sig at samle hele opsparingen på samme Aldersopsparing.

Indbetaling

Det bliver muligt at oprette Aldersopsparingen som følgende Indbetalingstyper:

 • Privataftale – hvor du selv bestemmer hvor meget du ønsker indsat på din Aldersopsparing – enten som en fast indbetaling via din netbank, eller som et engangsbeløb
 • Privat arbejdsgiveradministreret aftale hvor du via din arbejdsgiver får indbetalt et fast månedligt beløb
 • Du kan indsætte op til 5.200 kr. (2019) (efter evt. AM-bidrag) eller 48.000 kr. (2019) hvis du har mindre end 5 år til din pensionsudbetalingsalder på en Aldersopsparing – men uden mulighed for skattefradrag. Har du andre Aldersopsparinger hos andre pensionsudbydere, så må de samlede indskud ikke overstige de nævnte beløbsgrænser. Du kan fortsætte med at indbetale på din aldersopsparing, indtil du begynder udbetaling af dine løbende pensioner (ratepension eller livrente)
 • Indbetaling af 46.000 kr. kan foretages i op til 20 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder
 • Det vil ikke blive muligt at indbetale på en Aldersopsparing med kontanter. Indbetaling på kontoen kan alene ske ved bankoverførsel (via egen netbank eller via din arbejdsgiver)

Særregler for indbetalinger

Indbetales der mere end de mulige beløbsgrænser (se ovenfor) på en Aldersopsparing, skal der betales en afgift til staten på 20 % af det for meget indbetalte beløb

Det for meget indbetalte beløb kan overføres til anden skattebegunstiget opsparing, afgiften til staten ændres så til 4 % (i samme indbetalingsår som indbetalingen på Aldersopsparingen).

Opgørelse/Udbetaling

Udbetalingstidspunktet for din Aldersopsparing afhænger dels af hvornår du er født, og hvornår din Aldersopsparing er oprettet.


Hovedreglen er, at du tidligst kan få din Aldersopsparing udbetalt 3 år før din folkepensionsalder. Din folkepensionsalder afhænger af, hvornår du er født:

Når din Aldersopsparing er oprettet fra 1. januar 2018
Du kan tidligst få din Aldersopsparing udbetalt 3 år før din folkepensionsalder. Dog er der en undtagelse for personer født før 1. juli 1960.
Her kan du se din pensionsudbetalingsalder:

​Hvis du er født i perioden… ​Er din pensionsudbetalingsalder
​Før 1. januar 1959 ​60 år
Fra 1. januar 1959 til 1. juli 1959​ 60½ år​
​Fra 1. juli 1959 til 1. januar 1960 61 år ​
​Fra 1. januar 1960 til 1. juli 1960 61½ år​
​Fra 1. juli 1960 til 1. januar 1963 64 år​
Fra 1. januar 1963 til 1. januar 1967 65 år ​
​Fra 1. januar 1967 og senere 65 år (​kan ændres)​
 

​Når din Aldersopsparing er oprettet i perioden fra 1. maj 2007 til 1. januar 2018

Du kan tidligst få din Aldersopsparing udbetalt 5 år før din folkepensionsalder. Dog er der en undtagelse for personer født før 1. juli 1960.


Her kan du se din pensionsudbetalingsalder:

​​Hvis du er født i perioden… ​Er din pensionsudbetalingsalder​
​Før 1. januar 1959 60 år​
​Fra 1. januar 1959 til 1. juli 1959 60½ år​
​Fra 1. juli 1959 til 1. januar 1960 61 år​
​Fra 1. januar 1960 til 1. juli 1960 61½ år​
​Fra 1. juli 1960 til 1. januar 1963 62 år​
​Fra 1. januar 1963 til 1. januar 1967 63 år​
​Fra 1. januar 1967 og senere 63 år (kan ændres)​
  

Når din Aldersopsparing er oprettet før 1. maj 2007
Du kan altid, uanset hvornår du er født og hvornår du kan gå folkepension, få din Aldersopsparing udbetalt fra dit 60. år.

 • Opgørelse/udbetaling ved opnået pensionsalder vil være uden afgift til staten
  • Før opnået pensionsalder skal der betales en afgift på 20 %
 • Udbetaling fra en Aldersopsparing kan alene ske mod opfyldelse af udbetalingsalder eller mod betaling af "strafafgift" til staten – se ovenfor
 • Udbetaling før tid til uden afgift til staten kan alene ske som følge af mistet arbejdsevne eller som følge af livstruende sygdomme
 • Indestående på en Aldersopsparing er spærret for udbetaling til andre – kreditorbeskyttelse

Hent blanket til udbetaling 

Opgørelse/Udbetaling ved dødsfald

 • Der vil ikke være afgift til staten ved udbetaling ved død
 • Kontoens indestående vil blive udbetalt til nærmeste pårørende, medmindre der er indgået anden aftale om begunstigelse

Ændring af Kapitalpension til Aldersopsparing

 •  Ved ændring af Kapitalpension til Aldersopsparing er afgiften til staten 40 %
 • Se vilkårene for Kapitalpension

Overførsel af Aldersopsparing fra andre Pengeinstitutter

 • Det er muligt at foretage overførsel af Aldersopsparing fra andre pengeinstitutter til PenSam Bank – og omvendt
 • Ved overførsel fra andre pengeinstitutter til PenSam Bank kan det afgivende pengeinstitut tage gebyr
 • Ved overførsel af Aldersopsparing fra andet pengeinstitut til PenSam Bank skal eventuelle værdipapirer dog sælges først, idet PenSam Bank ikke kan tilbyde investering i værdipapirer, hvor værdipapirerne skal ligge i depot i PenSam Bank

Service

 • Du kan finde oplysninger om din Aldersopsparing via PenSam Banks netbank. Oprettelse af netbank kræver dog, at du samtidigt har samlet alle dine bankforretninger i PenSam Bank, eller har valgt PenSam Bank – Lokal Puljepension
 • Alle kontoudskrifter vil blive tilsendt via e-Boks
 • Det vil ikke blive ikke muligt at tilmelde Betalingsserviceaftaler på en Aldersopsparing
 • En Aldersopsparing i PenSam Bank vil alene være en konto til brug for din pension – og uden mulighed for at få tilknyttet en fast kredit, hævekort eller til betaling af løbende regninger/girokort

Renter og gebyrer ved kontant forrentning af din opsparing

 • Rentesatsen på din Aldersopsparing er variabel og du kan altid se de aktuelle rentesatser her
 • På Aldersopsparing giver vi dig rente (knækrente) alt efter hvor meget du har stående på kontoen. Jo højere indestående – des højere rente – og af hele beløbet
 • Renten tilskrives din Aldersopsparing én gang årligt (ultimo december). PenSam Bank indberetter de årlige tilskrevne renter til Skat (renterne indgår dog ikke på din årsopgørelse)
 • Du betaler ikke almindelig skat – men PAL-afgift til staten. PAL-afgift er pt. 15,30%
 • Ønsker du at placere din opsparing I PenSam Bank – Lokal Puljepension – læs mere her omkring vilkår og gebyrer