Vilkår

Hvem gælder FOA Fordele for?

​Alle, der er medlem af eller ansat i fagforeningen FOA, kan få FOA Fordele. Det samme gælder børn og ægtefælle/samlever, der bor på samme adresse som et medlem eller ansat hos FOA. 

Hvad sker der, hvis du melder dig ud af FOA?

​Melder du dig ud af FOA, eller ikke er ansat hos FOA længere (gælder dog ikke ved pensionering – se nærmere om forhold ved pensionering i næste afsnit), ophører din adgang til FOA Fordele og FOA Fordele Ung/Elev. Dine bankprodukter bliver derefter flyttet over på PenSam Bank’s almindelige prisliste. Du kan altid finde PenSam Bank’s prisliste her.

Du skal samtidig være opmærksom på, at evt. børn og ægtefælle/samlever, der har adgang til FOA Fordele via dit medlemskab eller ansættelse hos FOA, også mister retten til FOA Fordele ved din udmelding eller ansættelsesophør hos FOA.

Hvad sker der, når du bliver pensionist?

​Hvis du stadig er medlem af FOA, når du går på pension, beholder du dine FOA Fordele i PenSam Bank. Melder du dig ud af FOA efter din pensionering, eller er du FOA ansat og går på pension, opretholder du din adgang til FOA Fordele for de produkter, som blev oprettet, da du stadig var medlem eller ansat hos FOA. Ved disse produkters udløb, har du ikke mulighed for at oprette nye produkter med FOA Fordele.    

Hvad sker der med FOA Fordele for pårørende til:
  • afdøde, der benytter sig af FOA Fordele?
  • pensionister, der melder sig ud af FOA?
  • tidligere FOA ansatte, der benytter sig af FOA Fordele?

Dine FOA Fordele som pårørende ophører i samme omfang som for det pågældende FOA medlem eller ansatte hos FOA jf. afsnittet ovenfor. PenSam Bank informerer pårørende ved ophør af FOA Fordele og muligheden for at flytte produkter omfattet af FOA Fordele til et andet af PenSam Bank’s produkter.

Er du FOA elev eller ung under 31 år og medlem af fagforeningen FOA kan PenSam Bank tilbyde dig produkter målrettet dine behov. Hvis du ønsker at vide, om du er berettiget til at få FOA Ung/Elev, kan du læse vilkårene her.   

Hvem gælder FOA Fordele Ung/Elev for?

​Alle elever og/eller unge under 31 år, der er medlem af FOA, kan udover FOA Fordele få adgang til særlige FOA Fordele, der specifikt er beregnet for disse to medlemsgrupper.

Hvad sker der, når du er færdig som elev og/eller er over 31 år?

Når du er færdig som elev og/eller fylder 31 år, ophører FOA Fordele Ung/Elev. Disse bankprodukter vil derefter blive opkrævet ud fra PenSam Bank’s almindelige prisliste eller bragt til ophør ud fra retningslinjerne i de Almindelige forretningsbetingelser. Hvis du fortsat er medlem af FOA, har du naturligvis adgang til de øvrige FOA Fordele.

Misligholdelse af FOA Fordele og FOA Fordele Ung/Elev

Ved din misligholdelse af produkter omfattet af FOA Fordele eller FOA Fordele Ung/Elev overgår de omfattede produkter til PenSam Bank’s almindelige vilkår og priser.

Samtykke

​Er du berettiget til FOA Fordele eller FOA Fordele Ung/Elev, skal du give PenSam Bank samtykke til at udveksle personoplysninger med FOA som led i valideringen af dit medlemskab eller ansættelse hos FOA og sammenkøre de modtagne personoplysninger med CPR-registret. Familiemedlemmer, der bor på samme adresse som dig, skal også acceptere samkøring af personoplysninger med CPR-registret.

Kreditvurdering

Alle, der er berettigede til FOA Fordele og FOA Fordele Ung/Elev, bliver kreditvurderet på lige vilkår med alle andre kunder i PenSam Bank.

PenSam Bank’s Almindelige forretningsbetingelser

Med mindre andet specifikt fremgår af vilkårene for FOA Fordele eller FOA Fordele Ung/Elev, finder PenSam Bank’s Almindelige forretningsbetingelser anvendelse på produkter omfattet af FOA Fordele eller FOA Fordele Ung/Elev. Du kan finde betingelserne her.

Opsigelse af aftalen om FOA Fordele mellem FOA og PenSam Bank

FOA Fordele og FOA Fordele Ung/Elev er oprettet på baggrund af en samarbejdsaftale mellem FOA og PenSam Bank. Såfremt denne samarbejdsaftale opsiges af FOA eller PenSam Bank opretholdes FOA Fordele i 6 måneder efter den skriftelige opsigelse af samarbejdsaftalen. Herefter flyttes de omfattede produkter til PenSam Bank’s almindelige vilkår og alle priser m.v. fastsættes ud fra PenSam Bank’s almindelige prisliste. Ved prisstigninger indenfor produkter omfattet af FOA Fordele, FOA Fordele Ung/Elev henvises der til retningslinjerne i PenSam Bank’s Almindelige forretningsbetingelser.

Var denne information brugbar?

Tak for din feedback

Hvad var brugbart på siden?

Tak for din feedback

Hvordan kan vi forbedre siden?

Tak for din feedback

Tak for din feedback

Din kommentar er modtaget. Vi sætter stor pris på din feedback.