Afgifter og gebyrer

Nedenfor finder du alle de afgifter, loven siger vi skal opkræve og de gebyrtyper, vi har i PenSam Forsikring.


Afgifter

Forsikringstype ​Afgiftstype ​Afgiftens størrelse

Bil​

Miljøbidrag​

84 kr. pr. år​

Indbo-, hus-, fritidshusforsikring ​

Stormflods,- stormfaldsafgift​

60 kr. pr. år

Bil-, knallertforsikring​

Statsafgift​

42,9 % af selve forsikringspræmien på ansvarsdelen på bilforsikringen

For knallertforsikringer udgør statsafgiften 230 kr. fast hvert år​

​Bil-, motorcykel-, indbo- og husforsikring (Gælder fra den 01.01.2019) ​Garantifonden for Skadesforsikring 40 kr. pr. år​

Alle forsikringer​

Skadesforsikringsafgift​

1,1 % af præmien - opkræves pr. år​

 


 Gebyrer

Gebyrtype​ ​Gebyrets størrelse Kommentar
Betaling via girokort​ 25 kr. pr. opkrævning​ Det er gratis at betale via betalingsservice​
Månedlig betaling​ (Gælder fra den 01.01.2019) 6 kr. pr. betaling Prisen dækker den omkostning, vi har til Nets for betalingen
Halvårlig betaling​ (Gælder fra den 01.01.2019) 6 kr. pr. betaling Prisen dækker den omkostning, vi har til Nets for betalingen
​Årlig betaling Intet tillæg​ Intet tillæg ved helårlig betaling​
Rykkergebyr 1-3​

100 kr. pr. rykker​

Dækker ekstra administrations-omkostninger​
Opsigelse af forsikringer med kort varsel​

Intet gebyr

Opsigelse med 30 dages varsel til udgangen af en måned er også gratis​
Police sendt til e-Boks Intet gebyr​ Gælder både den årlige fornyelse af policen, og hvis du ønsker en kopi af policen
​Police sendt med brev 50 kr. pr. police​​ Gælder både den årlige fornyelse af policen, og hvis du ønsker en kopi af policen​