Andelsboliglån

Med et Andelsboliglån i PenSam Bank kan du købe din nye drømmebolig til en af Danmarks billigste renter. Du kan også flytte dit nuværende andelsboliglån til os og spare penge. Eller låne til de forbedringer, som du lige står og mangler i din andelsbolig. Kontakt en af vores rådgivere, så vi sammen kan finde netop dine muligheder

Fordele

 • ​Du kan låne op til 100 % af andelsboligens værdi og få hele lånebeløbet på én gang - ved køb kun 95%
 • Du betaler lave renter og få gebyrer, og jo mere du samler af forretningsomfang og jo bedre din økonomi er - jo billigere kan din rente blive
 • Du har mulighed for at betale lånet tilbage over max. 30 år
 • Du får din egen rådgiver

Ring og hør mere på 44 39 39 44.

Priser og vilkår


​Årlig rente i % p.a.
(variabel rente)

​Debitor-
rente i % p.a.

​ÅOP før
skat %​*6
Andelsboliglån​ 2,75-6,25 ​2,78-6,40 3,3-7,1
  
 
Gebyrer
 • Der betales et gebyr på 2,5 % af lånets restgæld/hovedstol (fra 1.000 kr. til max 10.000 kr.)
 • Nyt ejerpantebrev: 1,50 % af ejerpantebrevets hovedstol
 • Fast tinglysningsafgift/gebyr til staten: 1.660 kr. pr. dokument
 • Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter (dokumentgebyr) 1000 kr. pr. lån/kredit
Ved overførsel af lån og kreditter fra andre pengeinstitutter betaler du dog kun 1000 kr. i gebyr til PenSam Bank.

PenSam Bank skal oplyse dig om risikoklassifikationen på din Boligkredit. Du kan finde din risikoklassifikation her.

Her kan du læse mere om gebyrer og priser
 

Vilkår
For at få et Andelsboliglån i PenSam Bank skal du eller én i din familie være
 
 • kunde i PenSam eller
 • medlem af FOA 
   

*1 Yderligere prisoplysninger (danske kroner)

Vejledende hovedstol​ 263.241 kr.​
Samlet kreditbeløb i kr.​ 250.000 kr.​
Månedlig ydelse​ 1.426-1.919 kr.​
Løbetid​ 20 år​
Samlet beløb, der skal betales
i lånets løbetid​
342.332-460.589  kr.​

​Samlede etableringsomkostninger:

 • Bevillingsprovision 6.581 kr.
 • Tinglysningsgebyr 1.660 kr.
 • Tinglysningsafgift 4.000 kr.
 • Dokumentgebyr 1.000 kr. 
13.241  kr.​
 
 
Vejledende ÅOP er beregnet på baggrund af vejledende hovedstol/restgæld på 261.898 kr.

Fakta

Krav til dit nye Andelsboliglån

 • Et Andelsboliglån kan alene benyttes af Privatkunder til private formål
 • Andelsboliglån oprettes i danske kroner op til 100 % af andelsboligens værdi (ved køb dog kun op til 95 %).
 • Alle ejere af andelsboligen skal være låntagere på lånet. Og er det din ægtefælle/samlever, som ejer andelsboligen, skal I begge være med på lånet
 • Har du indtægter eller aktiver i en anden valuta end danske kroner, som du skal bruge til at tilbagebetale lånet med, eller er du bosiddende i et andet land end Danmark, er lånet ikke i danske kroner. Du skal derfor være opmærksom på, at værdien af lånet omregnet dine indtægters eller aktivers valuta kan ændre sig, og at værdien af det beløb, som du skal betale i dine indtægters eller aktivers valuta kan ændre sig.
 • Du skal være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser forbundet med optagelsen af lån i en anden valuta end din nationale valuta.

Tilbagebetaling af Andelsboliglån  

 • Der er mulighed for, at du undervejs kan udskyde en eller flere ydelser på lånet. Det skal dog aftales individuelt med din rådgiver
 • For at gøre det nemt for dig, trækker vi automatisk et månedligt beløb (ydelse) fra din konto i PenSam Bank eller via Betalingsservice. Du betaler ydelsen på dit lån fast hver den 1. i måneden
 • Ved manglende overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med Andelsboliglånet vil det have finansielle eller juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af Andelsboliglånet kan lånet opsiges til øjeblikkelig betaling ligesom der vil påløbe morarenter. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne

Lånets løbetid

 • Du vælger selv, hvor meget du ønsker at betale i ydelse på lånet, dog skal lånet være tilbagebetalt inden 30 år
  • Ved et Andelsboliglån på 263.241 DKK og med en løbetid på 20 år skal du i alt betale 240 ydelser med betaling hver måned og hver ydelse vil udgøre 1.426 DKK.
  • Ved at Andelsboliglån på 263.241 DKK og med en løbetid på 30 år skal du i alt betale 360 ydelser med betaling hver måned og hver ydelse vil udgøre 1.074 DKK.
 • Du kan til enhver tid afdrage Andelsboliglånet delvist eller indfri dit Andelsboliglån og spare renter. Du skal bare ringe til os for at få den præcise restgæld oplyst. PenSam Bank tager ikke gebyr hvis du indfrier lånet før det er aftalt.
   

Renter og gebyrer

 • Hvis renten stiger i løbet af lånets løbetid, kan ydelsen stige eller antallet af ydelser øges
 • Rentesatsen bestemmes på baggrund af individuelle forudsætninger (lånebeløb, økonomiske forhold på låntager, foreningens økonomi og dit forretningsomfang med PenSam Bank
 • Du kan trække det samlede årlige rentebeløb fra på din selvangivelse. Vi indberetter de årlige tilskrevne renter til SKAT.
 • Når du får lånet, betaler du et oprettelsesgebyr til banken – samt dokumentgebyr og omkostninger til staten for etablering af bankens sikkerhed(er)
 • Vi tilskriver renter til lånet i slutningen af hvert kvartal
 • Rentesatsen er variabel, og du kan se den på vores prisliste. En variabel rente betyder, at renten kan ændres i lånets løbetid. Ydelsen kan i løbetiden blive højere eller lavere
 • Går dit Andelsboliglån i restance vil PenSam Bank rykke dig for de manglende ydelser - bemærk at PenSam Bank tager gebyr for at fremsende rykkerbrev eller overføre penge fra anden konto ved inddækning af restance   
 • Overtræksrenten beregnes på baggrund af lånets variable årlige udlånsrente i procent + 6 %, hvis overtrækket sker efter aftale med PenSam Bank. Hvis overtrækket sker uden aftale, er tillægget + 10%.

Kreditvurdering

 • Vi gennemfører altid en kreditvurdering af din og din husstands økonomi, inden vi låner dig pengene
 • I forbindelse med kreditvurderingen undersøger vi om du er registreret i RKI eller andet muligt misbrugeregister. Er du registreret i et af disse registre er det ikke muligt at oprette lån eller kredit i PenSam Bank
 • Ved oprettelsen af dit Andelsboliglån tager vi pant (ejerpantebrev) i din andelsbolig. Ejerpantebrevet skal altid have samme størrelse som dit andelsboliglån og oprettes kun i danske ejendomme
 • Det er en forudsætning for Andelsboliglånet, at der foretages en vurdering af andelsboligen. Ansvaret for vurderingen påhviler PenSam Bank. Eventuelle omkostninger for en vurdering skal betales af kunden
 • Ved oprettelsen af dit andelsboliglån foretager vi samtidigt en vurdering af din andelsboligforenings økonomiske forhold. Kan foreningens økonomiske forhold ikke godkendes, kan det betyde en højere rente eller at PenSam Bank ikke kan oprette dit andelsboliglån 
 • For alle kundeforhold i PenSam Bank gælder i øvrigt vores
 • almindelige forretningsbetingelser.

Service og vilkår

 • Dit løbende overblik på dit Andelsboliglån kan foretages via din Netbank i PenSam Bank – oprettelse af Netbank er gratis
 • Kontoudskrift(er) (fyldt kontoudskrift) og beskeder fra PenSam Bank udsendes automatisk via e-Boks
 • Indbetaling på lånet kan kun ske ved bankoverførsel eller via betalingsservice. 

Få et andelsboliglån

​Hvis du vil have et andelsboliglån i PenSam Bank, skal du gøre følgende:
 
Ring til en kunderådgiver i banken på 78 77 79 32 - vi sidder klar alle hverdage kl. 8.30-16.00.

Sammen finder vi ud af lige netop dit behov og aftaler, hvilke papirer du skal sende til os .

Send papirerne til:
PenSam Bank | Jørgen Knudsens Vej 2 | 3520 Farum
eller som e-mail til bank@pensam.dk