Andelsboligkredit

Med en Andelsboligkredit betaler du ikke et fast beløb af hver måned, men bestemmer selv, hvornår og hvor meget du vil betale af på kreditten. Du kan få Visa/Dankort og tilmelde dine regninger til Betalingsservice. Og du kan selv vælge, om du bruger kreditten som Løn-, Budget- eller Opsparingskonto.

Fordele

 • ​​Du kan finansiere op til 100 % af andelsboligens handelsværdi med en Andelsboligkredit - ved køb kun 95 %
 • Jo mere du samler af forretningsomfang i PenSam Bank og jo bedre din økonomi er - jo billigere bliver din rente
 • I op til 80 % af din andelsboligs handelsværdi er det muligt, at få 10 års afdragsfrihed. Kreditter ud over 80 % vil blive afviklet over 10 år​
 • Du kan vælge at bruge Andelsboligkreditten som en Løn-, Budget- eller Opsparingskonto - og du styrer den selv via Netbank
 • ​Du får din egen kunderådgiver

Priser og vilkår

​ 
Andelsboligkredit​​

​Årlig rente i %

(variabel rente)

2,75 - 6,50
​Debitorrente i % 2,78 - 6,66​

ÅOP før skat​ i %

100 % udnyttelse 3,3 - 7,2

​  50 % udnyttelse 3,7 - 7,8

  25 % udnyttelse 4,6 - 8,9

 

Se også gebyroplysning og ordforklaring til gebyroplysning

Vilkår
Andelsboligkredit i PenSam Bank tilbydes kunder og deres familie, som er

 • kunder i PenSam eller
 • medlemmer af FOA  

Gebyrer/omkostninger ved etablering af Andelsboligkredit

 • 2,5 % af Andelsboligkredittens restgæld/hovedstol (fra 1.000 kr. til max. 10.000 kr.)
 • Nyt ejerpantebrev: 1,5 % af ejerpantebrevets hovedstol
 • Fast tinglysningsafgift/gebyr til staten: 1.660 kr. pr. dokument
 • Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter (dokumentgebyr) 1.000 kr. pr. lån/kredit

Ved overførsel af lån og kreditter fra andre pengeinstitutter, betaler du dog et gebyr på 1.000 kr.

PenSam Bank skal oplyse dig om risikoklassifikationen på din Boligkredit. Du kan finde din risikoklassifikation her.
 

Her kan du læse mere om priser og gebyrer.

Yderligere prisoplysninger

Yderligere prisoplysninger ved 100%, 50% eller 25% udnyttelse af kredittens maksimum

*1 Yderligere prisoplysninger (danske kroner) 

Vejledende hovedstol​ i kr.​ 520.560​​
Samlet kreditbeløb i kr​ 500.000​
Kvartalsvise ydelser ved
100 %
50 %
25 %
udnyttelse
 
 3.579 - 8.459
1.860 - 4.397
1.001 - 2.365
Løbetid​ 10 år​
Samlet beløb der skal betales i
kredittens løbetid ved
100%
50%
25%
udnyttelse​
 
663.714 - 858.924
344.964 - 446.424
185.589 - 240.174
​Samlede etableringsomkostninger:
Bevillingsprovision 10.000 kr.
Tillysningsgebyr 1.660 kr.
Tinglysningsafgift 7.900 kr
Dokumentgebyr 1.000 kr.
​20.560
 

Vejledende ÅOP er beregnet på baggrund af vejledende kreditmaksimum på 520.560.

Fakta

Krav til din Andelsboligkredit 
 • En Andelsboligkredit kan alene benyttes af Privatkunder til private formål
 • Med en Andelsboligkredit kan du købe din nye drømmebolig til en af Danmarks billigste renter. Du kan også flytte dit nuværende andelsboliglån til os og spare penge. Eller låne til de forbedringer, som du lige står og mangler i din andelsbolig.
 • Nye Andelsboligkreditter oprettes i danske kroner op til 100 % af andelsboligens handelsværdi (ved køb dog kun op til 95). Opdelt i en eller to kreditter
 • Alle ejere af andelsboligen skal være låntagere på kreditten. Og er det din ægtefælle/samlever, som ejer andelsboligen, skal I begge være med på kreditten
 • Har du indtægter eller aktiver i en anden valuta end danske kroner, som du skal bruge til at tilbagebetale kreditten med, eller er du bosiddende i et andet land end Danmark, er kreditten ikke i danske kroner. Du skal derfor være opmærksom på, at værdien af kreditten omregnet dine indtægters eller aktivers valuta kan ændre sig, og at værdien af det beløb, som du skal betale i dine indtægters eller aktivers valuta kan ændre sig
 • Du skal være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser forbundet med optagelsen af kredit i en anden valuta end din nationale valuta.
Kredittens løbetid og tilbagebetaling
 • Andelsboligkreditten er afdragsfri i op til 10 år – og der skal i den afdragsfrie periode alene betales renter af kredittens til enhver tid gældende restgæld. Kreditter oprettet i intervallet 80-100 % af handelsværdien oprettes dog altid med en afvikling på maksimalt 10 år, med den del der overstiger 80 % af andelsboligens handelsværdi 
  • Ved en Andelsboligkredit på 520.560 DKK og med en løbetid på 10 år skal du i alt betale 40 ydelser med betaling hvert kvartal og hver ydelse vil udgøre 3.579 DKK. Ved udløb skal herudover betales et engangsbeløb på 520.560 DKK.
  • Ved en Andelsboligkredit på 520.560 DKK og med en løbetid på 5 år skal du i alt betale 20 ydelser med betaling hvert kvartal og hver ydelse vil udgøre 3.579 DKK. Ved udløb skal herudover betales et engangsbeløb på 520.560 DKK.
 • Når den aftalte afdragsfrihed/udløbsdato er nået på din Andelsboligkredit vil du sammen med din kunderådgiver aftale hvordan kreditten skal afvikles fremadrettet
 • Du kan til enhver tid indfri kreditten helt eller delvist og spare renter. Du skal bare ringe til os for at få den præcise restgæld oplyst. PenSam Bank tager ikke gebyr, hvis du indfrier din kredit før det er aftalt
 • Ved manglende overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med Andelsboligkreditten vil det have finansielle eller juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af Andelsboligkreditten kan kreditten opsiges til øjeblikkelig betaling ligesom der vil påløbe morarenter. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne.    
 Renter og gebyrer
 • Rentesatsen på din Andelsboligkredit er variabel og du kan altid se de aktuelle priser her. En variabel rente betyder, at renten kan ændres i kredittens løbetid. Ydelsen kan i løbetiden blive højere eller lavere
 • Rentesatsen bestemmes på baggrund af individuelle forudsætninger (lånebeløb, økonomiske forhold på låntager, foreningens økonomi og dit forretningsomfang med PenSam Bank
 • PenSam Bank indberetter de årlige tilskrevne renter til Skat
 • Renten er variabel og tilskrives din Andelsboligkredit i slutningen af hvert kvartal
 • Går din Andelsboligkredit i overtræk vil PenSam Bank rykke dig for det overtrukne beløb – bemærk at PenSam Bank tager gebyr for at fremsende rykkerbrev eller overføre penge fra anden konto ved inddækning af overtræk – se prisliste her
 • Overtræksrenten beregnes på baggrund af kontoens/kredittens variable årlige udlånsrente i procent + 6%, hvis overtrækket sker efter aftale med PenSam Bank. Hvis overtrækket sker uden aftale, er tillægget +10%.

 Kreditvurdering
 • Vi gennemfører altid en kreditvurdering af din og din husstands økonomi, inden vi låner dig pengene
 • I forbindelse med kreditvurderingen undersøger vi om du er registreret i RKI eller andet muligt misbrugerregister. Er du registreret i et af disse registre er det ikke muligt at oprette lån eller kredit i PenSam Bank
 • Ved oprettelsen af din Andelsboligkredit tager vi pant (ejerpantebrev) i din andelsbolig. Ejerpantebrevet skal altid have samme størrelse som dit andelsboliglån og oprettes kun i danske ejendomme
 • Det er en forudsætning for Andelsboligkreditten, at der foretages en vurdering af andelsboligen. Ansvaret for vurderingen påhviler PenSam Bank. Eventuelle omkostninger for en vurdering skal betales af kunden
 • Ved oprettelsen af din Andelsboligkredit foretager vi samtidigt en vurdering af din andelsboligforenings økonomiske forhold. Kan PenSam Bank ikke godkende Andelsboligforeningens økonomi, kan dette betyde en højere rente eller at PenSam Bank ikke kan tilbyde dig oprettelse af et lån 
 • For alle kundeforhold i PenSam Bank gælder i øvrigt vores
  almindelige forretningsbetingelser
Service og vilkår
 • Mulighed for ét gratis VisaDankort eller MasterCard Debit pr. kunde - for yderligere kort se prisliste​
 • Med en Andelsboligkredit har du mulighed for at få oprettet en gratis Netbank i PenSam Bank, og du får alle dine kontoudskrifter (fyldt kontoudskrift) og beskeder fra PenSam Bank automatisk via e-Boks 
 • Det er ikke muligt at indbetale på din Andelsboligkredit med kontanter. Indbetaling på kontoen kan alene ske med bank- eller lønoverførsel
 • Udbetaling fra din Andelsboligkredit kan alene ske via Netbank (Betalingsservice, bankoverførsel eller indbetalingskort), udbetaling på hævekort (VisaDankort og MasterCard Debit) eller via kontakt til en kunderådgiver i PenSam Bank. Se gebyrer for udbetaling på bankens prisliste​   
 • Er du Lønkunde* i PenSam Bank får du endvidere mulighed for en række yderligere fordele:
  • Oprettelse af et favorabelt Fordelslån
  • Mulighed for at oprette en Børneopsparingskonto i PenSam Bank
  • Ét gratis MasterCard Classic uden forsikring – eller billige årsgebyrer på PenSam Banks øvrige MasterCard (MasterCard Classic med forsikring, MasterCard Gold og MasterCard Platinum) Læs mere
  • Mulighed for gratis at hæve op til 5 gange pr. måned i fremmede pengeinstitutters automater
* For at blive Lønkunde i PenSam Bank skal din Lønkonto/Andelsboligkredit have:
 • Aktiv lønindgang (min. 5.000 kr. pr. måned)
 • Overførsel/oprettelse af dine Betalingsserviceaftaler.
 
Følgende serviceydelser er automatisk tilknyttet din Lønkonto i PenSam Bank:
 • hævekort (VisaDankort eller MasterCard Debit)
 • Netbank
 • e-boks
 • Nemkonto

Få en Andelsboligkredit

​Ring til en kunderådgiver i banken på 44 39 39 44 - vi sidder klar alle hverdage kl. 8.30 til 16.00 

Sammen finder vi ud af lige netop dit behov og aftaler, hvilke papirer du skal sende til os 

Send papirerne til:
PenSam Bank | Jørgen Knudsens Vej 2 | 3520 Farum ​eller som e-mail til bank@pensam.dk