Handel på nettet

Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og MasterCard på internettet som i en almindelig forretning.

Dankort Secured by Nets, Verified by Visa og Mastercard ID Check

Du kan blive mødt med sikkerhedsløsningen Dankort Secured by Nets, når du handler på nettet.
 
Sikkerhedsløsningen består af af en engangskode, som du får via SMS, når du handler for et beløb over 450 kr.
 
Ved handel på internettet vil internetforretningen, du handler med, kunne benytte sig af Dankort Secured by Nets, Verified by Visa og Mastercard ID Check, som er en sikkerhedsstandard.

Tilmeld dig her

Når du handler på nettet

Ønsker du at handle i en internetforretning, skal du ved MasterCard, Dankort- eller Visa/Dankort-betaling indtaste dit kortnummer, kortets udløbsdato og kortets tre kontrolcifre. 

Generelle råd ved handel på nettet

Læs betingelserne                                   
Hvis du ønsker at købe noget, bør du læse købsbetingelserne grundigt igennem. Du skal sikre dig, at du ikke med dette ene køb kommer til at starte et abonnement eller tegne dig for flere betalinger, hvis det ikke er din hensigt. 
 
Gem dokumentationen 
Når du har bestilt en vare, bør du gemme dokumentationen fra købet enten som et print eller ved at lave en elektronisk kopi af skærmbilledet. Husk også at gemme både web-adressen til forretningen og adressen til den side, hvor du eventuelt kan afbestille kø­bet/abonnementet igen.
 
Internetbutikken er forpligtet til at kvittere for købet, fx via en e-mail. Denne kvitte­ring skal du også gemme. 
 
Kontroller posteringer på din konto 
Du kan løbende følge med i dine posteringer på din konto, hvis du har en netbankaftale. Er det ikke tilfældet bør du kontrollere dine kontoudskrifter. Er der posteringer, som du ikke kender til, skal du straks kontakte os.

Særlige råd ved handel med MasterCard, Dankort og Visa/Dankort på nettet

Pas på dit kortnummer 
Opgiv aldrig dit kortnummer, med mindre du er i en decideret købssituation, hvor du ønsker at betale for noget. I andre situationer skal du aldrig, selvom du bliver opfordret til det, indta­ste dit kortnummer. Hverken som ID, en del af "medlemsoplysninger" eller for at komme videre til en anden side. 
  
Beskyttelse af data i Danmark
Alle danske netbutikker beskytter dine betalingsinformationer med en såkaldt SSL-kryptering. Du kan nemt tjekke om forbindelsen mellem din computer og netbutikken er sikker. Er for­bindelsen sikker, skal der være en hængelås nederst i højre hjørne i din internetbrowser. Ind­tastning af kortnummer m.v. skal først ske når forbindelsen er sik­ker. 
 
Beskyttelse af data i udlandet
Du kan handle med udenlandske internetbutikker med dit MasterCard eller Visa/Dankort. Nogle uden­landske internetbutikker bruger fortsat ikke SSL-kryptering til at beskytte betalingsin­formationerne. Du kan nemt tjekke om forbindelsen mellem din computer og den uden­landske netbutik er sikker. Er forbindelsen sikker, skal der være en hængelås nederst i højre hjørne i din internet­browser. Indtastning af kortnummer mv. skal først ske når forbindelsen er sikker. 
 
Abonnementsordning med netbutik
Ved indgåelse af en abonnementsordning giver du netbutikken lov til at overføre beløb til forretningen, uden at du selv foretager en handling. Derfor bør du gennemgå kriterierne for betaling i abonnementsordningen i detaljer, før du opgiver kortnummer m.v. 
 
Nyt MasterCard, Dankort eller Visa/Dankort
Når dit Dankort eller Visa/Dankort skal fornyes ændres kortnummeret. Hvis du har indgået abonnementsaftaler, skal du derfor orientere den pågældende forretning om det nye kortnum­mer for at abon­ne­mentsaftalerne kan fortsætte.